Chlazená jídla

Obchodní podmínky

1. Dodavatel

 

DAYS MENU s.r.o. (dále jen dodavatel)

Hostovice 74, 530 02 Pardubice

IČ: 25282557, DIČ: CZ25282557

(telefon: 466 951 571, fax: 466 265 743, mail: objednavka@days.cz, www.days.cz)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 129350095/0300 


 

2. Objednávka zboží

 

2.1. Před učiněním první objednávky je nutný telefonický kontakt, při kterém se dohodnou možnosti a podrobnosti spolupráce.

 

2.2. Po odsouhlasení podmínek spolupráce a následné registraci učiněné obchodním oddělením dodavatele si zákazník může prostřednictvím  „ nákupního košíku “ objednávat zboží. Aby mohl této výhody využívat, musí se registrovaný zákazník přihlásit pod svým heslem, a teprve poté vybírat zboží do košíku. 

 

2.3. Pro objednání zákazník vybere zboží prostřednictvím „košíku“ a takto vytvořenou objednávku pošle dodavateli.

 

2.4. Následně bude zákazník kontaktován telefonicky nebo emailovou zprávou pro potvrzení přijetí objednávky, aktuální dostupnosti zboží, kontrolu objednávky a smluveného způsobu dodání.

 

2.5. Seznam zboží uvedeného na stránkách www.days.cz/chlazena-jidla slouží jako objednávkový formulář. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek v nabídce. Včasná objednávka, tj. minimálně 2 - 7 pracovních dní před požadovaným termínem závozu nebo vyzvednutí objednávky zaručuje dodání přesně objednaného množství a sortimentu. Uzávěrka objednávek končí ve 12:00 každého pracovního dne.  Výrobky, které nebudou objednány včas, nebudou zákazníkovi dodány. 

 

2.6. Nákupní košík slouží pouze k rychlému a jednoduchému objednávání hotových chlazených jídel, není určen k informaci o ceně objednaného zboží. Cena zboží je závislá na dohodnutých podmínkách, základní cena je uvedena na hlavní stránce hotových chlazených jídel. 

 

2.7. Minimální velikost objednávky pro dodávku k zákazníkovi je alespoň 50 porcí hotových chlazených jídel, minimální velikost objednávky pro osobní odběr je alespoň 20 porcí.


 

3. Zrušení / změna objednávky  

 

3.1. Do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem mohou obě strany objednávku zrušit / změnit bez uvedení důvodu. Po potvrzení objednávky dodavatelem je zrušení / změna objednávky možná  jen po předchozí dohodě a za podmínek, které dodavatel a zákazník vzájemně sjednají.


 

4. Dodací lhůta 

 

4.1. Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno v příslušný den dle rozvozového plánu dodavatele, případně podle dohody obou stran. Rozvozový plán určuje oddělení odbytu prodávajícího. 


 

5. Způsob dodání 

 

5.1. Dodání zboží dodavatelem je realizováno za použití vozidel splňujících veškerá legislativní kritéria pro rozvoz hotových chlazených jídel.

 

5.2. Cena dopravného je 100,- Kč bez DPH. 

 

5.3. Pokud velikost objednávky dosáhne 200 ks chlazených jídel nebo tuto hodnotu přesáhne, dopravné není účtováno.

 

5.4. Možnost přímého odběru objednaného zboží je v provozovně prodávajícího na adrese Hostovice 74, 530 02 Pardubice.

 

5.5. Způsob dodání si volí zákazník při zadávání objednávky.  


 

6. Způsob platby

 

6.1. Platba přímá ( hotovostní ). Realizace prostřednictvím odpovědné osoby ( řidiče ).

 

6.2. Platba bankovním převodem ( bezhotovostní ). Tento způsob platby předpokládá uzavření „Smlouvy na odběr hotových chlazených jídel“.


 

7. Záruční podmínky

 

7.1. Záruční doba ( datum spotřeby ) je uvedena na etiketě.

 

7.2. Výrobce neručí za kvalitu a zdravotní nezávadnost dodaného zboží při porušení teplotního řetězce a nedodržení podmínek skladování.


 

8. Reklamace

 

8.1. V případě, že odběratel při převzetí zboží zjistí vady zboží v množství, druhu nebo jakosti, je oprávněn požadovat po dodavateli okamžitou nápravu. Dodavatel , pokud se prokáže jeho zavinění,  je povinen v rámci možností tyto vady neprodleně odstranit. V případě, že není možno vady odstranit okamžitě, sjednává se postup dle dohody mezi odběratelem a dodavatelem. O vadách, které se stanou zjevné až po převzetí zboží odběratelem, je odběratel povinen podat dodavateli zprávu neprodleně poté, co je zjistil, nejpozději do konce záruční doby zboží. Nároky z vad může odběratel uplatnit vůči dodavateli, pokud dodržel podmínky systému HACCP, a když dodavateli řádně a včas podá zprávu o vadách zboží. V případě reklamace, která bude shledána oprávněnou, se dodavatel zavazuje vadné zboží vyměnit.

 

8.2. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.


 

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

9.1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.


 

10. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup výrobků firmy DAYS MENU s.r.o. prostřednictvím nákupního košíku.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.days.cz.