Mražená jídla
  Ceník jídel

Zde uvedené ceny jsou ZÁKLADNÍ. Dle skutečně odebíraného množství je nastavena příslušná množstevní sleva. Pro podrobnější informace kontaktujte obchodní oddělení na tel.č. 466 951 541.

Obchodní podmínky

1. Dodavatel


DAYS MENU s.r.o. (dále jen dodavatel)

Hostovice 74, 530 02 Pardubice

IČ: 25282557, DIČ: CZ25282557

(telefon: 466 951 571, fax: 466 265 743, mail: objednavka@days.cz, www.days.cz)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 129350095/0300

 


 

2. Objednávka zboží


2.1. Před učiněním první objednávky je doporučený telefonický kontakt, při kterém se dohodnou možnosti a podrobnosti spolupráce.


2.2. Po odsouhlasení podmínek spolupráce si zákazník může prostřednictvím „ nákupního košíku“ objednávat zboží a to po vyplnění základních kontaktních údajů bez nutnosti registrace.


2.3. Zákazník se může na stránkách www.days.cz také registrovat. Při další objednávce pak již nemusí znova vyplňovat kontaktní údaje. Aby mohl této výhody využívat, musí se registrovaný zákazník přihlásit pod svým heslem, a teprve poté vybírat zboží do košíku.


2.4. Seznam zboží uvedeného na stránkách www.days.cz  slouží jako katalog. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek v nabídce. Včasná objednávka, tj. minimálně pět pracovních dní před požadovaným termínem závozu nebo vyzvednutí objednávky zaručuje dodání přesně objednaného množství a sortimentu. Výrobky, které nebudou objednány včas a nebudou v požadovaném sortimentu v den dodávky na skladě, nahradí prodávající sortimentem obdobným. Pokud kupující náhradu nepožaduje, označí tuto skutečnost při objednávce výběrem možnosti „BN“ ( bez náhrady ).   

 

2.5. U jednotlivých položek katalogu jsou uvedeny platné ceny zboží bez DPH. Celková částka bude spočítána v objednávkovém formuláři a zákazník bude před odesláním vyzván k jejímu potvrzení. K této částce bude účtováno dopravné, které není zakomponováno v ceně zboží. V případě odběru pouze vybraných druhů jídel je cena kalkulována individuálně a může se i výrazně lišit od cen uvedených v našem ceníku.

 

2.6. Pro objednání zákazník vybere zboží prostřednictvím „košíku“ a takto vytvořenou objednávku pošle dodavateli.

 

2.7. Následně bude zákazník kontaktován telefonicky nebo emailovou zprávou pro potvrzení přijetí objednávky, aktuální dostupnosti zboží, kontrolu objednávky a smluveného způsobu dodání.

 

2.8. Minimální velikost objednávky pro dodávku k zákazníkovi je alespoň 10 porcí hotových mražených jídel, minimální velikost objednávky pro osobní odběr je také alespoň 10 porcí hotových mražených jídel.


 

3. Zrušení objednávky


3.1. Do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem mohou obě strany objednávku zrušit bez uvedení důvodu. Po potvrzení objednávky dodavatelem je zrušení objednávky možné jen po předchozí dohodě a za podmínek, které dodavatel a zákazník vzájemně sjednají.


 

4. Dodací lhůta


4.1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele vyexpedováno v co nejkratší době, obvykle 1 -5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Termín dodávky určí kupující na objednávce, a to v souladu s rozvozním plánem prodávajícího, případně podle dohody obou stran. Rozvozový plán určuje oddělení odbytu prodávajícího.


 

5. Způsob dodání / odběru


5.1. Dodání zboží dodavatelem je realizováno za použití vozidel splňujících veškerá legislativní kritéria pro rozvoz mraženého zboží.


5.2. Cena dopravného je 100,- až 300,- Kč bez DPH. Konkrétní výše dopravného je závislá na počtu dodávaných jídel a informace o dopravném jsou k dispozici v nákupním košíku zákazníka při samotné tvorbě objednávky.


5.3. Pokud velikost objednávky dosáhne 200 ks mražených jídel nebo tuto hodnotu přesáhne, dopravné není účtováno.


5.4. Možnost přímého odběru objednaného zboží je v provozovně prodávajícího na adrese Hostovice 74, 530 02 Pardubice. Při odběru menším, než 20 ks jídel, je účtován manipulační poplatek ve výši 100,- bez DPH.


5.5. Způsob dodání si volí zákazník při zadávání objednávky a před odesláním objednávky je vygenerována výsledná částka.


 

6. Způsob platby


6.1. Platba přímá ( hotovostní ).


6.2. Platba bankovním převodem ( bezhotovostní ). Tento způsob platby předpokládá uzavření kupní smlouvy na dodávku mraženýchjídel.

6.3. Platba bankovním převodem ( bezhotovostní ) před samotným odběrem zboží. Zároveň s potvrzením objednávky je zákazníkovi prostřednictvím emailu zaslán účetní doklad ( faktura ), na jehož základě se provede platba.


 

7. Záruční podmínky


7.1. Záruční doba ( datum minimální trvanlivosti výrobku ) je uvedena na etiketě.


 

8. Reklamace

 

8.1. V případě, že kupující při převzetí zboží zjistí vady zboží v množství, druhu nebo jakosti, je povinen tyto vady uvést písemně na reklamačním listu a nechat potvrdit předávajícím pracovníkem dodavatele. O vadách, které se stanou zjevné až po převzetí zboží kupujícím, je kupující povinen podat prodávajícímu písemnou zprávu neprodleně poté, co je zjistil, nejpozději do konce záruční doby zboží. Nároky z vad může kupující uplatnit vůči prodávajícímu pokud dodržel skladovací podmínky a když prodávajícímu řádně a včas podá zprávu o vadách zboží. V případě reklamace, která bude shledána oprávněnou, se prodávající zavazuje vadné zboží vyměnit.


 

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele


9.1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.


 

10. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup výrobků firmy DAYS MENU s.r.o. prostřednictvím nákupního košíku.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.days.cz.