Whistleblowing

Whistleblowing


Podávání oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.


Oznámení lze podat


  1. Ústně v budově společnosti Hostovice 74, 530 02 Pardubice, v kanceláři č. 103. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.  2. Písemně na adresu: DAYS MENU s.r.o., Hostovice 74, 530 02 Pardubice s označením obálky "NEOTVÍRAT - OZNÁMENÍ - pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU".  3. Telefonicky, na telefonním čísle +420 777 634 631. Telefonický hovor může být v případě souhlasu oznamovatele nahráván.  4. Elektronicky na e-mailové adrese menudays@gmail.com


KONTAKTNÍ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

DAYS MENU s.r.o.

Hostovice 74, 530 02 Pardubice
daysmenu@days.cz
+420 466 951 571

: 25282557
DIČ: CZ25282557

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí - pátek
06.00 - 11.00
11.30 - 14.30

Sobota - neděle
zavřeno

Spisová značka: C 26486 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Whistleblowing


Map